Výsledky vyhľadávania

 1. Úlohou SBS je v prvom rade prevencia. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 22. septembra 2016, roč. 26, č. 38, s. 48-51.
  článok

  článok

 2. DEBNÁR, Milan. Potenciál na rast. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 22. septembra 2016, roč. 26, č. 38, s. 46-47.
  článok

  článok

 3. ŠKVRNDA, František. Súmrak tajných služieb. In Extraplus : politicko-spoločenský mesačník. - Bratislava : Mayer media, 2016. ISSN 1336-0256, apríl 2016, roč. 16, č. 4, s. 20-23.
  článok

  článok

 4. STIERANKA, Jozef et al. Kriminálna polícia II : spravodajské služby. In Policajná teória a prax : časopis Akadémie PZ v Bratislave. - Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2015. ISSN 1335-1370, 2015, roč. 23, č. 1, s. [143-150].
  článok

  článok

 5. KEJHOVÁ, Hana. Ochrana obchodních informací. In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2015. ISSN 0026-8720, 2015, roč. 50, č. 12, s. 26-29.
  článok

  článok

 6. ŠKVRNDA, František. O vybraných teoretických otázkach sociologickej reflexie bezpečnosti Slovenska. In Slovenská politika po roku 1993 v sociologickej reflexii : zborník referátov z Výročnej konferencie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, ktorá sa konala dňa 13. apríla 2012, [v Bratislave]. - Bratislava : Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, 2013. ISBN 978-80-85447-21-7, s. 20-40 online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.sociologia.eu.sk/wp-content/uploads/2013/10/Vyrocna-konferencia-2012-zbornik.pdf>
  článok

  článok

 7. DŽUBÁKOVÁ, Martina. Security integrácia. In Aktuálne otázky bezpečnosti práce : [zborník príspevkov] : XXVI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie : 12. – 13. 11. 2013, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2013. ISBN 978-80-553-1464-8, s. 1-7 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. IVANČÍK, Radoslav. Teoreticko-metodologický pohľad na bezpečnosť. In Krízový manažment : vedecko-odborný časopis Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline = scientific-technical magazine of Faculty of special engineering at University of Žilina in Žilina. - Bratislava : Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2012. ISSN 1336-0019, 2012, roč. 12, č. 1, s. 5-14.
  článok

  článok

 9. ŠKVRNDA, František. Sociálno-ekonomické hrozby bezpečnosti (o modeli skúmania v SR). In Sociálne problémy a spravodlivosť v spoločnosti : zborník referátov z výročnej konferencie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, ktorá sa konala 16.-17. apríla 2010. - Bratislava : Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, 2011. ISBN 978-80-85447-16-3, s. 35-45. VEGA 1/0826/08.
  článok

  článok

 10. MANDA, Peter. ISO 27001-vlastnosti a prínosy. In eFOCUS : špecializovaný časopis o znalostnej spoločnosti a informačných technológiách. - [Svätý Jur] : Digit, 2010. ISSN 1336-1805, 2010, roč. 10, č. 1, s. 36-37.
  článok

  článok