Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 72  
Vaša otázka: Systematika = "^656.8^"
 1. JANTOŠOVÁ, Lucia - BRAUNOVÁ, Mária. Liberalization process of postal services and its consequences for Slovakia. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 401-410 CD-ROM. VEGA 1/0844/15 (50%).
  článok

  článok

 2. LEGÉŇ, Marek. Nepoštová pošta. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2014. ISSN 1335-0684, 12. júna 2014, roč. 24, č. 23, s. 34-35.
  článok

  článok

 3. JANTOŠOVÁ, Lucia. Formy konkurencie na trhu a spôsoby jej regulácie so zameraním na reguláciu poštových služieb. In Ochrana hospodárskej súťaže - globálna hospodárska kríza IV. : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4020-9, s. 49-59 CD-ROM. VEGA 1/0910/12.
  článok

  článok

 4. FURDOVÁ, Lucia. Doručovanie balíkov v podmienkach Európskej únie so zameraním sa na elektronický obchod. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2014 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3931-9, s. 78-89 CD-ROM. PMVP I-14-109-00.
  článok

  článok

 5. Tradiční pošty čelí poklesu poptávky. In Logistika : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2013. ISSN 1211-0957, duben 2013, roč. 19, č. 4, s. 28-31. Dostupné na : <http://logistika.ihned.cz/c1-59717260-tradicni-posty-celi-poklesu-poptavky>
  článok

  článok

 6. BEER, Gabriel - KLÁSEKOVÁ, Martina. Poštové tajomstvá Maria Hoffmanna. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2012. ISSN 1335-0684, 23. februára 2012, roč. 22, č. 7, s. 16-18.
  článok

  článok

 7. RUSŇÁKOVÁ, Zuzana. Zákon č. 324/2011 Z.z. o poštových službách s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2012. ISSN 1335-1583, 2012, č. 2, s. 11-93.
  článok

  článok

 8. KREMEŇOVÁ, Iveta - NEMČEK, Bystrík. Elektronické služby pošty a dostupnosť služieb e-finance vo vybraných európskych krajinách. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2012. ISSN 1337-0839, 2012, roč. 6, č. 2, s. 34-39.
  článok

  článok

 9. MADLEŇÁKOVÁ, Lucia. Meranie výkonnosti poštového podniku a poštového odvetvia. In Diagnostika podniku, controlling a logistika : zborník príspevkov zo VI. medzinárodnej vedeckej konferencie, Žilina, 12. – 13. apríl 2012. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2012. ISBN 978-80-554-0502-5, s. 291-300.
  článok

  článok

 10. LEGÉŇ, Marek. Poštový trh núka príležitosti. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2011. ISSN 1335-0684, 22. septembra 2011, roč. 21, č. 38, s. III-VI.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.