Výsledky vyhľadávania

 1. Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov. 12x ročne. ISSN 1335-2024
  časopis

  časopis


 2. KORDOŠOVÁ, Alena. Účtovníctvo neziskových účtovných jednotiek : príklady a úlohy. Recenzenti: Antónia Kovalčíková, Danica Fajnorová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 90 s. [5,4 AH]. ISBN 978-80-225-4482-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 3. Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Wolters Kluwer. 12x ročne. ISSN 1337-0197. Dostupné na : http://www.daneauctovnictvo.sk
  časopis

  časopis


 4. Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : Poradca podnikateľa. 15x ročne. ISSN 1335-0897. Dostupné na : http://www.danovecentrum.sk
  časopis

  časopis


 5. Bilanz + Buchhaltung : die Zeitschrift für Rechnungswesen. Offenburg : Verlag Praktisches Wissen. 11x ročne, č. 7/8 je dvojčíslo. ISSN 0930-0597
  časopis

  časopis


 6. TUMPACH, Miloš. Preklasifikovanie investičných nehnuteľností podľa novely IAS 40. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. ISSN 1335-2024, 2017, roč. 25, č. 2, s. 23-24.
  článok

  článok


 7. PAKŠIOVÁ, Renáta. Zákon o účtovníctve s účinnosťou od 1. januára 2017. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. ISSN 1335-2024, 2017, roč. 25, č. 1, s. 2-3. VEGA 1/0512/16.
  článok

  článok


 8. PAKŠIOVÁ, Renáta. Preddavky na zdravotné poistenie SZČO od januára 2017. In Spravodaj pre živnostníkov. - Bratislava : Verlag Dashöfer, s.r.o, 2016, 2017, č. 1, s. 3-5.
  článok

  článok


 9. PAKŠIOVÁ, Renáta. Sociálne poistenie SZČO od januára 2017. In Spravodaj pre živnostníkov. - Bratislava : Verlag Dashöfer, s.r.o, 2017, 2017, č. 1, s. 1-3.
  článok

  článok


 10. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Skresľovanie údajov hospodárskej evidencie. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2017. ISSN 1336-5711, 2017, roč. 14, č. 1, s. 1-8 online.
  článok

  článok