Výsledky vyhľadávania

 1. Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Wolters Kluwer. 12x ročne. ISSN 1337-0197. Dostupné na : https://www.ropoaobce.sk/
  Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi

  časopis

 2. Bilanz + Buchhaltung : Die Zeitschrift für Buchhaltung und Rechnungswesen. Freiburg : Haufe-Lexware GmbH. 12x ročne. ISSN 0930-0599. Dostupné na : https://shop.haufe.de/prod/bilanz-buchhaltung
  časopis

  časopis

 3. Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : Poradca podnikateľa. 12x ročne. ISSN 1335-0897. Dostupné na : http://www.danovecentrum.sk
  Daňový a účtovný poradca podnikateľa

  časopis

 4. Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov. 12x ročne. ISSN 1335-2024. Dostupné na : https://skcu.sk/casopis-uad/
  Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo

  časopis

 5. ZIMERMANOVÁ, Katarína - JANIČKOVÁ, Jana. Základy účtovníctva pre manažérov. Banská Bystrica : BELIANUM, 2022. 123 s. ISBN 978-80-557-1945-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. MÁZIKOVÁ, Katarína - MATEÁŠOVÁ, Martina - ONDRUŠOVÁ, Lucia. Účtovníctvo podnikateľských subjektov I : zbierka riešených a neriešených príkladov. Recenzenti: Zuzana Juhászová, Lucia Krchňavá. 3. prepracované a aktualizované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. 253 s. ISBN 978-80-571-0461-2. [Počet ex. : 16, z toho voľných 14, prezenčne 2]
 7. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Vplyv pandémie COVID-19 na účtovnú prax : záverečná správa z výskumného projektu v podnikateľskej činnosti. 1. vydanie. Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky, 2022. [13 s.].
 8. GEDEON, Milan. Možnosti eliminácie nedokonalostí účtovnej legislatívy : dizertačná práca. Školiteľ: Miloš Tumpach. Bratislava, 2021. 165 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. ZELINOVÁ, Silvia. Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva s aplikáciami pre prácu aktuára v životnom poistení : dizertačná práca. Školiteľ: Mária Bilíková. Bratislava, 2021. 124 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. ALIBHAI, Salim - BAKKER, Erwin - BALASUBRAMANIAN, T. V. Wiley Interpretation and Application of IFRS Standards 2021. Hoboken : John Wiley & Sons, 2021. 999 s. ISBN 978-1-119-81863-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]