Výsledky vyhľadávania

 1. Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : Poradca podnikateľa. 15x ročne. ISSN 1335-0897. Dostupné na : http://www.danovecentrum.sk
  časopis

  časopis


 2. Indikátory zmeny majetkovej podstaty a ich analýza : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Zostavovateľ (editor): Renáta Pakšiová ; recenzenti (reviewers): Dana Dvořáková, Miloš Tumpach. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [122 s., 9 AH]. VEGA 1/0512/16. ISBN 978-80-225-4364-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Indikátory zmeny majetkovej podstaty a ich analýza

  elektronická kniha


 3. TUMPACH, Miloš. Preklasifikovanie investičných nehnuteľností podľa novely IAS 40. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. ISSN 1335-2024, 2017, roč. 25, č. 2, s. 23-24.
  článok

  článok


 4. PAKŠIOVÁ, Renáta. Zákon o účtovníctve s účinnosťou od 1. januára 2017. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. ISSN 1335-2024, 2017, roč. 25, č. 1, s. 2-3. VEGA 1/0512/16.
  článok

  článok


 5. Accrual practices and reform experiences in OECD countries. Paris : OECD, 2017. 127 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/accrual-practices-and-reform-experiences-in-oecd-countries_9789264270572-en> ISBN 978-92-64-27055-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. PAKŠIOVÁ, Renáta. Preddavky na zdravotné poistenie SZČO od januára 2017. In Spravodaj pre živnostníkov. - Bratislava : Verlag Dashöfer, s.r.o, 2016, 2017, č. 1, s. 3-5.
  článok

  článok


 7. PAKŠIOVÁ, Renáta. Sociálne poistenie SZČO od januára 2017. In Spravodaj pre živnostníkov. - Bratislava : Verlag Dashöfer, s.r.o, 2017, 2017, č. 1, s. 1-3.
  článok

  článok


 8. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Skresľovanie údajov hospodárskej evidencie. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2017. ISSN 1336-5711, 2017, roč. 14, č. 1, s. 1-8 online.
  článok

  článok


 9. Standard for automatic exchange of financial account information in tax matters. 2nd ed. Paris : OECD, 2017. 321 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/standard-for-automatic-exchange-of-financial-account-information-in-tax-matters-second-edition_9789264267992-en> ISBN 978-92-64-26798-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. KOLENOVÁ, Iveta. Zásoby z účtovného a daňového hľadiska. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 3, s. 92-152.
  článok

  článok