Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 650  
Vaša otázka: Systematika = "^657.47^"
 1. SCHÖDEL, Christian. Project Managerial Accounting - the Development of Result Oriented Indicators in SMEs : dizertačná práca. Školiteľ: Gabriela Dubcová. Bratislava, 2023. 120 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. STEINHAUSER, Dušan. Význam transakčných nákladov pre operačné riziko v čase pandémie ochorenia covid-19 : habilitačná prednáška : odbor habilitačného konania a inauguračného konania: obchod a marketing v odbore ekonómia a manažment. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 59 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4852-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. TÓTH, Miroslav - ŠAGÁTOVÁ, Slavka - ŠTETKA, Peter. Nákladový controlling : zbierka príkladov. Recenzenti: Marek Potkány, Daniela Rybárová. 3. rozšírené a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. [227 s.] [8,9403 AH]. ISBN 978-80-571-0395-0. [Počet ex. : 10, z toho voľných 8, prezenčne 2]
 4. TÓTH, Miroslav - ŠAGÁTOVÁ, Slavka. Nákladový controlling. Recenzenti: Štefan Majtán, Daniela Rybárová. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020. 168 s. [8,84 AH]. ISBN 978-80-7598-906-2. [Počet ex. : 15, z toho voľných 8, prezenčne 3]
 5. LEVIN, Henry M. et al. Economic Evaluation in Education : Cost-Effectiveness and Benefit-Cost Analysis. 3rd Edition. Thousand Oaks : SAGE Publications, 2018. 350 s. ISBN 978-1-4833-8180-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. MOKOŠOVÁ, Daša. Nákladové účtovníctvo : praktikum. Recenzovali: Renáta Antalová, Miloš Sklenka. Bratislava : Letra Edu, 2018. 150 s. [5,1 AH]. KEGA 026EU-4/2016, APVV-16-0602. ISBN 978-80-89962-00-6. [Počet ex. : 25, z toho voľných 22, prezenčne 2]
 7. TÓTH, Miroslav - ŠAGÁTOVÁ, Slavka. Nákladový controlling : zbierka príkladov. Recenzenti: Marek Potkány, Daniela Rybárová. 2. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 196 s. [6,62 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-901-7. [Počet ex. : 10, z toho voľných 7, prezenčne 2]
 8. TÓTH, Miroslav - ŠAGÁTOVÁ, Slavka. Nákladový controlling : zbierka príkladov. Recenzenti: Marek Potkány, Daniela Rybárová. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 195 s. [200 s.] [6,52 AH]. Ekonómia. VEGA 1/0709/15, VEGA 1/0128/15. ISBN 978-80-8168-711-2. 1/0128/15, VEGA, Faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov vo väzbe na rozvoj vidieka a zabezpečenie primeranej potravinovej sebestačnosti. [Počet ex. : 4, z toho voľných 2, prezenčne 2]
 9. STEINHAUSER, Dušan - ČUKANOVÁ, Miroslava. Vplyv transakčných nákladov vo vzťahu k outsourcingu a offshoringu na zisk vybraných akciových spoločnosti. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 1337-7493, 2016, roč. 9, č. 36, s. 466-479. VEGA 1/0205/14, VEGA 1/0550/14. 1/0205/14, VEGA, Perspektíva existencie dynamických podnikov služieb v SR v kontexte uplatnenia princípov iniciatívy Inovácia v Únii.
  článok

  článok

 10. POPESKO, Boris - PAPADAKI, Šárka. Moderní metody řízení nákladů : jak dosáhnout efektivního vynakládání nákladů a jejich snížení. 2. aktual. a rozšír. vyd. Praha : Grada Publishing, 2016. 263 s. Prosperita firmy. ISBN 978-80-247-5773-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.