Výsledky vyhľadávania

 1. KAREŠ, Ladislav. Audítorstvo. Lektorovali: Petra Krišková, Mária Vépyová. 1. vydanie. Bratislava : SKCÚ, 2020. 337 s. [16,85 AH]. ISBN 978-80-972525-7-1.
 2. KAREŠ, Ladislav - KRIŠKOVÁ, Petra - UŽÍK, Ján. Audítorstvo 2 : prípadové štúdie. Lektorovali: Veronika Kňažková, Miroslav Džupinka. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. 146 s. [8,3 AH]. ISBN 978-80-972525-4-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. DOMARACKÁ, Denisa. Forenzný audit ako efektívny spôsob využívania špecifických postupov, nástrojov a techník v audite : dizertačná práca. Školiteľ: Ladislav Kareš. Bratislava, 2018. 107 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. KAREŠ, Ladislav - KRIŠKOVÁ, Petra. Systémy kontroly kvality auditu. Lektorovali: Ján Užík, Veronika Kňažková. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. 100 s. [7,6 AH]. ISBN 978-80-972525-2-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. KAREŠ, Ladislav - KRIŠKOVÁ, Petra - UŽÍK, Ján. Audítorstvo 1 : prípadové štúdie. Lektori: Veronika Kňažková, Miroslav Džupinka. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. 153 s. [9,44 AH]. ISBN 978-80-972525-3-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Guide to Audit Data Analytics. New York : Wiley/AICPA, 2017. 142 s. ISBN 978-1-94549-864-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. MÜLLEROVÁ, Libuše - KRÁLÍČEK, Vladimír. Auditing pro manažery : aneb jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem. 3. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 206 s. ISBN 978-80-7552-768-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. KRIŠKOVÁ, Petra. Rozhovor s prezidentkou Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov Ing. Petrou Kriškovou, PHD. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. ISSN 1335-2024, 2017, roč. 25, č. 1, s. [1].
  článok

  článok

 9. MADĚRA, František. Audítorstvo III : (audítorská dokumentácia) : praktikum. Recenzovali: Ján Užík, Ján Mázik. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 136 s. [10,87 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-580-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. KAREŠ, Ladislav - KRIŠKOVÁ, Petra. Formovanie názoru na účtovnú závierku a správa audítora. Lektorovali: Ján Užík, Miroslav Džupinka. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. 138 s. [7,8 AH]. ISBN 978-80-972525-1-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]