Výsledky vyhľadávania

 1. MÜLLEROVÁ, Libuše - KRÁLÍČEK, Vladimír. Auditing pro manažery : aneb jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem. 3. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 206 s. ISBN 978-80-7552-768-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. KRIŠKOVÁ, Petra. Rozhovor s prezidentkou Slovenskej komory certifikovaných účtoníkov Ing. Petrou Kriškovou, PHD. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. ISSN 1335-2024, 2017, roč. 25, č. 1, s. [1].
  článok

  článok


 3. MADĚRA, František. Audítorstvo III : (audítorská dokumentácia) : praktikum. Recenzovali: Ján Užík, Ján Mázik. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 136 s. [10,87 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-580-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. KAREŠ, Ladislav - KRIŠKOVÁ, Petra. Formovanie názoru na účtovnú závierku a správa audítora. Lektorovali: Ján Užík, Miroslav Džupinka. 1. vydanie. Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. 138 s. [7,8 AH]. ISBN 978-80-972525-1-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. MUCHOVÁ, Martina - KLIMIKOVÁ, Mária. Assurance – a vital tool of guiding the internal audit. In International conference European fiscal dialog 2016. Fiscal and monetary policy: between Scylla and Charybdis? Proceedings of the 2nd international conference European fiscal dialog 2016 : Fiscal and monetary policy: between Scylla and Charybdis? Prague, May 20th, 2016. - Praha : Newton books, 2016. ISBN 978-80-87325-09-4, pp. 105-110. VEGA 1/0124/14.
  článok

  článok


 6. MADĚRA, František. Regulácia auditu v EÚ a na Slovensku. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2016. ISSN 1335-2024, 2016, roč. 24, č. 3, s. 20-28.
  článok

  článok


 7. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Administratívna finančná kontrola a finančná kontrola na mieste v podmienkach územnej samosprávy. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1337-0197, 2016, roč. 11, č. 4, s. 2-6.
  článok

  článok


 8. CVEČKOVÁ, Mária. Štatutárny audit. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-0897, 2016, roč. 21, č. 12, s. 36-101.
  článok

  článok


 9. VRŠKOVÁ, Jana. Zmeny v novom zákone o štatutárnom audite. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1335-7034, 2016, roč. 21, č. 7-8, s. 56-64.
  článok

  článok


 10. VRŠKOVÁ, Jana. Zmeny v novom zákone o štatutárnom audite. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1335-7034, 2016, roč. 21, č. 9, s. 41-47.
  článok

  článok