Výsledky vyhľadávania

 1. Designum : časopis o dizajne. Bratislava : Slovenské centrum dizajnu. 4x ročne. ISSN 1335-034X. Dostupné na : https://www.scd.sk/?aktualne-cislo-casopisu-designum
  časopis

  časopis

 2. KRŠÁK, Emil - ZÁVODNÝ, Peter. IT projekty a ich manažment. Recenzenti: Pavel Čičák, Karel Šotek. 1. vydanie. Žilina : EDIS-vydavateľské centrum ŽU, 2018. 201 s. ISBN 978-80-554-1425-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 3. KVAŠŇÁK, Lukáš. Keď automobiloví dizajnéri zostávajú doma. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 1. decembra 2016, roč. 26, č. 48, s. 30-33.
  článok

  článok

 4. Auto musí mať najmä ideu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 14. júla 2016, roč. 26, č. 28, s. 22-25.
  článok

  článok

 5. Design v českých zemích 1900-2000 : instituce moderního designu. Iva Knobloch, Radim Vondráček (eds.). 1. vydání. Praha : Academia : Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2016. 658 s. ISBN 978-80-200-2612-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. MLÁKAY, Jozef. Dizajn a inovácia produktov. In Inovácie v podnikateľskom prostredí 2015 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4224-1, s. 81-85 CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok

 7. PACANA, Jacek - PACANA, Andrzej - BEDNÁROVÁ, Lucia. Improving the quality of machine design, by using the database of standardized elements in the NX system. In Journal of Environmental Protection, Safety, Education and Management. - Bratislava : Slovak Society of Environment, 2015. ISSN 1339-5270, 2015, vol. 3, no. 6, pp. 8-14.
  článok

  článok

 8. DANESHJO, Naqibullah - MOHAMAD, Al Ali - KRAVEC, Michal. A design of a methodology of creating visualizations for selected building element using Cax System Catia V5. In Automatizácia a riadenie v teórii a praxi ARTEP 2015. workshop odborníkov z univerzít, vysokých škôl a praxe v oblasti automatizácie a priemyselnej informatiky. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi ARTEP 2015 : 9. workshop odborníkov z univerzít, vysokých škôl a praxe v oblasti automatizácie a priemyselnej informatiky, 11.-13. februára 2015, Stará Lesná. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2015. ISBN 978-80-553-1968-1, s. 1-9 CD-ROM. VEGA 1/0582/13.
  článok

  článok

 9. Eames? Ako to kreslo? In Forbes. - Nitra : Business Consulting & Media, 2015. ISSN 1338-2527, 2015, roč. 5, č. Júl, s. 120-124.
  článok

  článok

 10. GARAJ, Patrik. Nakopnúť zmenu dizajnom. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2014. ISSN 1335-0684, 15. mája 2014, roč. 24, č. 19, s. 46-49.
  článok

  článok