Výsledky vyhľadávania

 1. YOUNG, Miles. Ogilvy o reklamě v digitálním věku. Translation: Vlastimil Juppa. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Svojtka & Co., 2018. 288 s. ISBN 978-80-256-2159-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. HORŇÁK, Pavel. Reklama : teoreticko-historické aspekty reklamy a marketingovej komunikácie. 2. rozšírené a prepracované vydanie. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2018. 398 s. ISBN 978-80-87500-94-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. RAFAJOVÁ, Andrea. Zvuky v reklamě. Recenze: Pavel Brabec, Jakub Horák. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. 343 s. ISBN 978-80-7380-673-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. PAVLŮ, Dušan. Reklub 1927-1949 : kapitoly z dějin československé reklamy. 1. vydání. Praha : Professional Publishing, 2017. 282 s. ISBN 978-80-88260-00-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. DANIŠOVÁ, Marcela. 3 jednoduché kroky ku skvelej online marketingovej kampani. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 1-2, s. 74-76.
  článok

  článok

 6. Ako zlepšiť reklamu zvnútra. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 23. júna 2016, roč. 26, č. 25, s. 14-16.
  článok

  článok

 7. KAČALKOVÁ, Štefánia. Kvalitné PR nielen pre slobodné povolania. In Profit. - Bratislava : PETIT PRESS, 2016. ISSN 1335-4620, 27. apríla 2016, roč. 24, č. 9, s. 10-11.
  článok

  článok

 8. Chcete efektívnu kampaň? Musíte experimentovať. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 24. marca 2016, roč. 26, č. 12, s. 30-33.
  článok

  článok

 9. BOŤANSKÁ, Mária. Aký typ ľudí oslovíte on-line reklamou a ktorí ľudia ju ignorujú? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1339-2433, 2016, roč. 8, č. 10, s. 78-79.
  článok

  článok

 10. HOJDIK, Vladimír. Marketingové metriky merajúce efektivitu reklamy a marketingovej komunikácie podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku X. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4279-1, s. 207-214 CD-ROM. APVV-15-0511.
  článok

  článok