Výsledky vyhľadávania

 1. GREGOR, Miloš - VEJVODOVÁ, Petra. Nejlepší kniha o fake news dezinformacích a manipulacích!!! 1. vydání. Brno : CPress, 2018. 142 s. ISBN 978-80-264-1805-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. BAWDEN, David - ROBINSON, Lyn. Úvod do informační vědy. Překlad: Michal Lorenz... [et al.]. Doubravník : FLOW, 2017. 451 s. ISBN 978-80-88123-10-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. BELÁŇOVÁ, Benita. Proces riadenia informačnej bezpečnosti v podmienkach podnikov v Slovenskej republike. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-9] CD-ROM. VEGA 1/0336/14.
  článok

  článok

 4. MEKYŇOVÁ, Júlia. Škola života. In Profit. - Bratislava : News and Media Holding, 2015. ISSN 1335-4620, 25. novembra 2015, roč. 23, č. 24, s. 34-35.
  článok

  článok

 5. MARHEFKOVÁ, Anna. Kariéra a kariérne poradenstvo v personálnom manažmente. In Ekonomika, financie a manažment podniku IX. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4145-9, [S. 1-6] CD-ROM.
  článok

  článok

 6. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Informácie a komunikácia v podniku. In HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2014. ISSN 1338-564X, 4.4.2014, [s. 1-2], [1,78 NS] online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.hrvpraxi.sk/33/informacie-a-komunikacia-v-podniku-uniqueiduchxzASYZNatvABpzW7TbYQJe49GNVsY/?query=inform%E1cie+a+komunik%E1cia+v+podniku&serp=1>
  článok

  článok

 7. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Aspekty informačnej bezpečnosti v podnikovom prostredí. In Dnešní trendy inovací 4 : sborník z 5. mezinárodní vědecké konference a mezinárodního workshopu, 22.-23.5.2014, Brno, Česká republika. - Brno : B&M InterNets, 2014. ISBN 978-80-260-6151-9, s. 204-211.
  článok

  článok

 8. ČERNÝ, Matej. Prístup k informačnej bezpečnosti v malých a stredných podnikoch. In Infoware : magazín pre IT profesionálov. - Bratislava : Digital Visions, 2014. ISSN 1335-4787, 2014, roč. 10, č. 5-6, s. 62.
  článok

  článok

 9. MAJTÁNOVÁ, Anna - SNOPKOVÁ, Andrea. Perspectives of financial intermediation and financial consultancy in the insurance market. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2014. ISSN 1212-415X, 2014, roč. 14, č. 3, s. 124-138. VEGA 1/0681/12.
  článok

  článok

 10. MOŠČÁKOVÁ, Anna. Systém manažérstva informačnej bezpečnosti. In Trendy v podnikání 2014. Mezinárodní vědecká konference. Trendy v podnikání 2014 : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : Plzeň, 13. - 14. listopadu 2014. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. ISBN 978-80-261-0444-5, [5 s.] [CD-ROM].
  článok

  článok