Výsledky vyhľadávania

 1. NEKOLOVÁ, Jana. Kam kráča (bio)potravina? In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 1-2, č. 33, (2017.
  článok

  článok

 2. HALUZA, Ivan. Slovensko-český súboj o piškóty. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 12. mája 2016, roč. 26, č. 19, s. 42-43.
  článok

  článok

 3. LACKO-BARTOŠOVÁ, Magdaléna - LACKO-BARTOŠOVÁ, Lucia. Effect of farming system on colour components of wheat noodles. - Registrovaný: Scopus. In Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. - Nitrianske Hrnciarovce : Association HACCP Consulting. ISSN 1337-0960, 2016, vol. 10, no. 1, pp. 413-417 online. ITMS 26 220 220 115.
  článok

  článok

 4. BELEŠOVÁ, Svetlana. Vplyv zahraničného kapitálu na ekonomickú efektívnosť podnikov potravinárskeho priemyslu. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2016. ISSN 1338-6336, 2016, roč. 16, č. 4, s. 45-60 online.
  článok

  článok

 5. LACKOVÁ, Alica. Špecifický charakter inovácií v potravinárskom priemysle. In Inovácie v podnikateľskom prostredí II 2016 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4299-9, s. 63-67 CD-ROM. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok

 6. SZABO, Ľuboslav - GRZNÁR, Miroslav. Vývoj vo vertikále výroby potravín v SR v kontexte EÚ. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-13] CD-ROM. VEGA 1/0316/14.
  článok

  článok

 7. Všetko o cukre. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2016. ISSN 1805-0549, 5-6, č. 29, (2016.
  článok

  článok

 8. HARUMOVÁ, Anna. Economic performance of Slovak agrifood brewery and maltery. In International journal of current agricultural sciences. - [Pakistan] : [s.n.], 2016. ISSN 2277-1026, 2016, vol. 6, no. 6, pp. 44-50 online.
  článok

  článok

 9. JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka. Slovenský potravinársky priemysel, jeho podpora a koncepcia rozvoja na obdobie rokov 2014 – 2020. In Stav a perspektívy rozvoja trhu potravín, tradičných a regionálnych potravín v Európskej únii a na Slovensku : spoločenská poľnohospodárska politika EÚ. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016, s. 17-23 [7,34 NS] online. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok

 10. RATINGER, Tomáš - TOMKA, Adam - BOŠKOVÁ, Iveta. Sustainable consumption of bakery products; a challenge for Czech consumers and producers. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2016. ISSN 0139-570X, 2016, vol. 62, no. 10, s. 447-458.
  článok

  článok