Výsledky vyhľadávania

 1. NEKOLOVÁ, Jana. Kam kráča (bio)potravina? In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 1-2, č. 33, (2017.
  článok

  článok

 2. HALUZA, Ivan. Slovensko-český súboj o piškóty. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 12. mája 2016, roč. 26, č. 19, s. 42-43.
  článok

  článok

 3. MIKULCOVÁ, Katarína. Máme sladký život. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2016. ISSN 1335-2008, 2016, roč. 21, č. 5, s. 6-7.
  článok

  článok

 4. SZABO, Ľuboslav - GRZNÁR, Miroslav. Vývoj vo vertikále výroby potravín v SR v kontexte EÚ. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-13] CD-ROM. VEGA 1/0316/14.
  článok

  článok

 5. Víno ako investícia. In Forbes. - Nitra : Barecz & Conrad Media, 2016. ISSN 1338-2527, 2016, roč. 6, č. December, s. 06-07.
  článok

  článok

 6. RATINGER, Tomáš - TOMKA, Adam - BOŠKOVÁ, Iveta. Sustainable consumption of bakery products; a challenge for Czech consumers and producers. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2016. ISSN 0139-570X, 2016, vol. 62, no. 10, s. 447-458.
  článok

  článok

 7. GOLIAŚ, Zbigniew - KURZAWA, Izabela. Profitability of the food industry in Poland - an ordered logit model approach. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2016. ISSN 1212-3609, 2016, roč. 19, č. 4, s. 73-88.
  článok

  článok

 8. Bioprodukty nakupuje necelá tretina Slovákov. In Tovar & Predaj : časopis pre obchod s rýchloobrátkovým a spotrebným tovarom. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2016. ISSN 1805-0549, január-február 2016, roč. 6, č. 27, s. 16.
  článok

  článok

 9. HALUZA, Ivan. Najväčšia vinárska rodina. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 4. novembra 2011, roč. 26, č. 5, (2016.
  článok

  článok

 10. JESNÝ, Martin. Inováciám neujdú ani pivovarníci. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2016. ISSN 1336-9857, 2016, roč. 10, č. 3-4, s. 35-37.
  článok

  článok