Výsledky vyhľadávania

 1. NEKOLOVÁ, Jana. Kam kráča (bio)potravina? In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 1-2, č. 33, (2017.
  článok

  článok

 2. HALUZA, Ivan. Slovensko-český súboj o piškóty. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 12. mája 2016, roč. 26, č. 19, s. 42-43.
  článok

  článok

 3. LACKO-BARTOŠOVÁ, Magdaléna - LACKO-BARTOŠOVÁ, Lucia. Effect of farming system on colour components of wheat noodles. - Registrovaný: Scopus. In Potravinarstvo : scientific journal for food industry. - Nitra : HACCP Consulting, 2016. ISSN 1337-0960, 2016, vol. 10, no. 1, pp. 413-417 online. ITMS 26 220 220 115.
  článok

  článok

 4. BELEŠOVÁ, Svetlana. Vplyv zahraničného kapitálu na ekonomickú efektívnosť podnikov potravinárskeho priemyslu. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2016. ISSN 1338-6336, 2016, roč. 16, č. 4, s. 45-60 online.
  článok

  článok

 5. LACKOVÁ, Alica. Špecifický charakter inovácií v potravinárskom priemysle. In Inovácie v podnikateľskom prostredí II 2016 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4299-9, s. 63-67 CD-ROM. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok

 6. GOLIAŚ, Zbigniew - KURZAWA, Izabela. Profitability of the food industry in Poland - an ordered logit model approach. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2016. ISSN 1212-3609, 2016, roč. 19, č. 4, s. 73-88.
  článok

  článok

 7. JAROSSOVÁ, Malgorzata A. Slovenský potravinársky priemysel, jeho podpora a koncepcia rozvoja na obdobie rokov 2014 – 2020. In Stav a perspektívy rozvoja trhu potravín, tradičných a regionálnych potravín v Európskej únii a na Slovensku : spoločenská poľnohospodárska politika EÚ. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016, s. 17-23 [7,34 NS] online. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok

 8. HALUZA, Ivan. Najväčšia vinárska rodina. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 4. novembra 2011, roč. 26, č. 5, (2016.
  článok

  článok

 9. Bioprodukty nakupuje necelá tretina Slovákov. In Tovar & Predaj : časopis pre obchod s rýchloobrátkovým a spotrebným tovarom. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2016. ISSN 1805-0549, január-február 2016, roč. 6, č. 27, s. 16.
  článok

  článok

 10. Víno ako investícia. In Forbes. - Nitra : Barecz & Conrad Media, 2016. ISSN 1338-2527, 2016, roč. 6, č. December, s. 06-07.
  článok

  článok