Výsledky vyhľadávania

 1. NEKOLOVÁ, Jana. Kam kráča (bio)potravina? In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 1-2, č. 33, (2017.
  článok

  článok


 2. HALUZA, Ivan. Slovensko-český súboj o piškóty. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 12. mája 2016, roč. 26, č. 19, s. 42-43.
  článok

  článok


 3. BELEŠOVÁ, Svetlana. Vplyv zahraničného kapitálu na ekonomickú efektívnosť podnikov potravinárskeho priemyslu. In Ekonomika poľnohospodárstva [elektronický zdroj]. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2016. ISSN 1338-6336, 2016, roč. 16, č. 4, s. 45-60 online.
  článok

  článok


 4. JAROSSOVÁ, Malgorzata A. Slovenský potravinársky priemysel, jeho podpora a koncepcia rozvoja na obdobie rokov 2014 – 2020. In Stav a perspektívy rozvoja trhu potravín, tradičných a regionálnych potravín v Európskej únii a na Slovensku : spoločenská poľnohospodárska politika EÚ [elektronický zdroj]. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016, s. 17-23 [7,34 NS] online. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok


 5. HALUZA, Ivan. Najväčšia vinárska rodina. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 4. novembra 2011, roč. 26, č. 5, (2016.
  článok

  článok


 6. Bioprodukty nakupuje necelá tretina Slovákov. In Tovar & Predaj : časopis pre obchod s rýchloobrátkovým a spotrebným tovarom. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2016. ISSN 1805-0549, január-február 2016, roč. 6, č. 27, s. 16.
  článok

  článok


 7. JESNÝ, Martin. Inováciám neujdú ani pivovarníci. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2016. ISSN 1336-9857, 2016, roč. 10, č. 3-4, s. 35-37.
  článok

  článok


 8. Supertoskánci. In Forbes. - Nitra : Barecz & Conrad Media, 2016. ISSN 1338-2527, 2016, roč. 6, č. Jún, s. 66-74.
  článok

  článok


 9. Všetko o cukre. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2016. ISSN 1805-0549, 5-6, č. 29, (2016.
  článok

  článok


 10. Plytvanie nám nie je ľahostajné. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2016. ISSN 1335-2008, 2016, roč. 21, č. 4, s. 6-7.
  článok

  článok