Výsledky vyhľadávania

 1. Slovnaft smeruje do automobiliek. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 22. septembra 2016, roč. 26, č. 38, s. 18-23.
  článok

  článok


 2. HRADSKÝ, František. Peak Oil sa (ne) koná. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2016. ISSN 1336-9857, Jún 2016, roč. 10, č. 6-7, s. 62-64.
  článok

  článok


 3. DEBNÁR, Milan. Sebazničujúca ropná vojna. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 21. januára 2016, roč. 26, č. 3, s. 20-21.
  článok

  článok


 4. JURKOVIČOVÁ, Lujza - NEŽINSKÝ, Eduard. Oil price enhancing autoregressive fuel prices nowcasting models. - Registrovaný: Web of Science. In Central and Eastern Europe in the changing business environment. International joint conference. Central and Eastern Europe in the changing business environment : proceedings of 16th international joint conference : may 27, 2016, Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovakia. - Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2016. ISBN 978-80-245-2145-9. ISSN 2453-6113, s. 180-186. VEGA 1/0282/15.
  článok

  článok


 5. Világiho obrat. In Forbes. - Nitra : Barecz & Conrad Media, 2016. ISSN 1338-2527, 2016, roč. 6, č. Október, s. 48-57.
  článok

  článok


 6. BALÁŽ, Peter - HARVÁNEK, Lukáš - KRÁLOVIČOVÁ, Michaela. World oil market - new challenges and increasing risks in the context of resulting consequences for the competitiveness of the EU. Aut. Michaela Královičová. - Registrovaný: Web of Science. In International conference on european integration 2016. International conference. International conference on european integration 2016 : proceedings of the 3rd international conference on european integration 2016 : may 19 – 20, 2016, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3911-0, pp. 57-64 CD-ROM. VEGA 1/0550/14.
  článok

  článok


 7. BIKÁR, Miloš - KMEŤKO, Miroslav. Faktory na trhu s ropou. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-6] CD-ROM. VEGA 1/0042/13.
  článok

  článok


 8. VARDI, Nathan. Štyria jazdci ruskej hospodárskej apokalypsy. In Forbes. - Nitra : Business Consulting & Media, 2015. ISSN 1338-2527, 2015, roč. 5, č. Apríl, s. 72-76.
  článok

  článok


 9. KOVÁČ, Ján. Gazprom šokuje SPP a tvári sa, že nič. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2014. ISSN 1335-0684, 9. októbra 2014, roč. 24, č. 40, s. 18-19.
  článok

  článok


 10. PRESSBURG, Adrian Peter. Líbya potešila Európu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2014. ISSN 1335-0684, 10. apríla 2014, roč. 24, č. 14, s. 26-27.
  článok

  článok