Výsledky vyhľadávania

 1. CHOLLET, François. Deep Learning v jazyku Python : knihovny Keras, Tensorflow. Přeložil: Rudolf Pecinovský. 1. vydání. Praha : GRADA Publishing, 2019, 2020 dotlač. 328 s. knihovna programátora. ISBN 978-80-247-3100-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. 2.Python

  PECINOVSKÝ, Rudolf. Python : kompletní příručka jazyka pro verzi 3.8. 1. vydání. Praha : GRADA Publishing, 2020. 462 s. knihovna programátora. ISBN 978-80-271-2891-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. SWEIGART, Al. Automate the Boring Stuff with Python : Practical Programming for Total Beginners. 2nd Edition. San Francisco : No Starch Press, 2020. 547 s. ISBN 978-1-59327-992-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii III. medzinárodný vedecký workshop. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii III : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z medzinárodného vedeckého workshopu. Recenzenti: Branislav Kršák, Peter Mesároš. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 174 s. ISBN 978-80-225-4788-8.
  kniha

  kniha

 5. WENGROW, Jay. A Common-Sense Guide to Data Structures and Algorithms : Level up Your Core Programming Skills. Edited by: Brian MacDonald. 2nd Edition. Raleigh : Pragmatic Bookshelf, 2020. 481 s. The Pragmatic Programmers. ISBN 978-1-68050-722-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. 6.Python

  PECINOVSKÝ, Rudolf. Python : kompletní příručka jazyka pro verzi 3.9. 1. vydání. Praha : GRADA Publishing, 2020. 478 s. knihovna programátora. ISBN 978-80-271-1269-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 7. SOJKA, Pavol. Úvod do PL/SQL 2. Bratislava : Katedra aplikovanej informatiky FHI EU, 2019. online 3 s. [1,77 NS]. Popis urobený: 14.5.2019.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. SOJKA, Pavol. Podmienky v PL/SQL. Bratislava : Katedra aplikovanej informatiky FHI EU, 2019. online 3 s. [1,3 NS]. Popis urobený: 14.5.2019.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. MATTHES, E. Python Crash Course : A Hands-On, Project-Based Introduction to Programming. 2nd Edition. San Francisco : No starch press, 2019. 506 s. ISBN 978-1-59327-928-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. SOJKA, Pavol. Úvod do PL/SQL 1. Bratislava : Katedra aplikovanej informatiky FHI EU, 2019. online 2 s. [1,56 NS]. Popis urobený: 14.5.2019.
  elektronická kniha

  elektronická kniha