Výsledky vyhľadávania

 1. REHÁKOVÁ, Helena. Nebezchybnosť digitálnej komunikácie a čo s ňou. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2015. ISSN 1335-1729, 3/2015, roč. 20, zoš. 78, s. 28-30.
  článok

  článok


 2. Information Processing & Management : An International Journal. Oxford : ELSEVIER. 6x ročne. ISSN 0306-4573. Dostupné na : http://www.elsevier.com/locate/infoproman/
  časopis

  časopis


 3. Trends and Innovations in E- business, Education and Security. International Scientific Videoconference of Scientists and PhD. Students or Candidates. Trends and Innovations in E-business, Education and Security : Reviewed Proceedings of Seventh International Scientific Videoconference of Scientists and PhD. Students or Candidates [elektronický zdroj]. Edited by: Zoltán Rajnai, Peter Schmidt, Mária Szivósová, Pavol Jurík. 1. Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 80 s. [5,16 AH]. ISBN 978-80-225-4500-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. KIRCHMAYER, Jozef. Služby IS/IT poskytované formou cloud computingu pre malé a stredné podniky : dizertačná práca. Školiteľ: Mojmír Kokles. Bratislava, 2017. 145 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 5. DAVID, John P. How to protect (or destroy) your reputation online : the essential guide to avoid digital damage, lock down your brand, and defend your business. Wayne : Career Press, 2017. 224 s. ISBN 978-1-63265-064-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. OECD Digital Economy Outlook 2017. Paris : OECD, 2017. 321 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-digital-economy-outlook-2017_9789264276284-en> ISBN 978-92-64-27626-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. KOLLÁR, Igor - LACO, Peter. Podnikové internetové aplikácie. 1. vyd. Banská Bystrica : BELIANUM, 2017. 98 s. Ekonomická fakulta. ISBN 978-80-557-1183-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 8. Digitalisierung im Maschinenraum der Finanzdienstleiter. Stuttgart : Schäffer-Poeschel, 2017. 173 s. ISBN 978-3-7910-4012-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 9. STÖGER, Roman. Toolbox Digitalisierung : Vorsprung durch Vernetzung. Stuttgart : Schäffer-Poeschel, 2017. 154 s. ISBN 978-3-7910-4008-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 10. ČERVENKOVÁ, Alena. Interní sociální média jako cesta pro zvýšení motivace. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2017. ISSN 1212-690X, 2017, č. 3, s. 8-9.
  článok

  článok