Výsledky vyhľadávania

 1. DUDÁŠOVÁ, Dominika. Prírodné katastrofy a ich vplyv na migráciu obyvateľstva : diplomová práca. Školiteľ: Paula Puškárová. Bratislava, 2019. 76 s.
  kniha

  kniha

 2. HAŽÍKOVÁ, Lucia. Koncepcia súčasnej environmentálnej politiky a environmentálna gramotnosť : diplomová práca. Školiteľ: Paula Puškárová. Bratislava, 2019. 71 s.
  kniha

  kniha

 3. MICHALOVIČOVÁ, Barbora. Kvalita ovzdušia a jeho vplyv na migráciu obyvateľstva v SR : diplomová práca. Školiteľ: Paula Puškárová. Bratislava, 2019. 57 s.
  kniha

  kniha

 4. KLESNIAKOVÁ, Veronika. Utečenecké tábory v EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Paula Puškárová. Bratislava, 2019. 75 s.
  kniha

  kniha

 5. VAKOŠOVÁ, Mária. Vzdelanie a jeho vplyv na výšku mzdy v EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Paula Puškárová. Bratislava, 2019. 60 s.
  kniha

  kniha

 6. VAVRO, Šimon. Sociálny kapitál a jeho vplyv na ekonomický rast : diplomová práca. Školiteľ: Paula Puškárová. Bratislava, 2019. 97 s.
  kniha

  kniha

 7. GONDA, Vladimír - ADAMOVSKÝ, Peter. Conference of the Institute of Economic Research of the Slovak Academy of Sciences and the Economics and Management Institute of the University of Economics in Bratislava. In OBADI, Saleh Mothana et al. Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. 1.vydanie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 1, s. 105-111.
  článok

  článok

 8. TOMETY, Yaovi Djivénou et al. The Complexy of Environmental Migration: Case of the Returned Burkinabe Fulani Breeders from Bouna Department in Ivory Coast to Noumbiel Province in Burkina Faso. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2018. ISSN 1339-2751, 2018, roč. 16, č. 1, s. 22-38 online. H2020 EDGE 692413.
  článok

  článok

 9. PUŠKÁROVÁ, Paula. Methodological Dichotomy in the Studies of Knowledge Spillovers: CEE Region Under Focus. In Knowledge Spillovers in Regional Innovation Systems : A Case Study of CEE Regions. - Cham : Springer, 2018. ISBN 978-3-319-67028-7. ISSN 1430-9602, pp. 253-286 [3,02 AH].
  článok

  článok

 10. STAROŇ, Juraj. Prírodné katastrofy a ich dopad na relokáciu obyvateľstva a regionalnu geopolitiku : diplomová práca. Školiteľ: Paula Puškárová. Bratislava, 2018. 82 s.
  kniha

  kniha