Výsledky vyhľadávania

 1. POVAŽANOVÁ, Renata. Evidencia žiadostí o sprístupnenie informácií podľa § 20 zákona o slobode informácií. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1337-7523, 2019, roč. 12, č. 10, s. 12-17.
  článok

  článok

 2. POVAŽANOVÁ, Renata. Zmeny v zákone o sociálnych službách. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1335-1508, 2018, č. 11, s. 98-118.
  článok

  článok

 3. POVAŽANOVÁ, Renata. Zmeny v zákone o sociálnych službách od 1. marca 2017. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-7523, 2017, roč. 10, č. 4, s. 3-8.
  článok

  článok

 4. POVAŽANOVÁ, Renata. Zmeny v zákone o sociálnych službách od 1. marca 2017. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-7523, 2017, roč. 10, č. 5, s. 2-5.
  článok

  článok