Výsledky vyhľadávania

 1. EVANS, Olaniyi. Blockchain Technology and the Financial Market: An Empirical Analysis. In Actual Problems of Economics. - Kiev : National Academy of Management, 2019. ISSN 1993-6788, 2019, no. 1, pp. 82-101.
  článok

  článok

 2. HORVÁTHOVÁ, Miroslava. Spôsoby získania a udržania si konkurenčnej výhody v logistike v súčasnom dynamickom trhovom prostredí. In PhDWorks : zborník príspevkov z III. workshopu mladých vedeckých pracovníkov, 7. November 2018, Košice, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4582-2, ss. 24-29.
  článok

  článok

 3. SULTANOV, Bahodir. Economic Essence of Agricultural Melioration and Scientific-Methodologic Aspects of Its Development. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2018. ISSN 1857-7431, 2018, vol. 14, no. 6, pp. 330-335.
  článok

  článok

 4. SIMIONESCU, Mihaela et al. Determinants of economic growth in V4 countries and Romania. - Registrovaný: Web of Science. In Journal of Competitiveness : scientific journal from the field of management and economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. ISSN 1804-1728, 2017, no. 1, pp. 103-116 online.
  článok

  článok

 5. RAFAJ, Oliver. Human capital and economic growth of Slovak cities. In EDAMBA 2017 : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2017 : conference proceedings : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines : [20th] international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 4 - 6 april 2017. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4429-0, pp. 374-381 online. APVV-14-0512.
  článok

  článok

 6. ŠKODOVÁ, Lenka. Comparative Framework of Criteria for Excellence Models. In EDAMBA 2017 : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2017 : conference proceedings : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines : [20th] international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 4 - 6 april 2017. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4429-0, pp. 469-476 online. VEGA 1/0546/17 I.
  článok

  článok

 7. JANČOVIČOVÁ BOGNÁROVÁ, Kristína - HOCMAN, František. Literarure Review on Determinants of Firm Growth. In Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov. medzinárodná vedecká konferencia. Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : zborník príspevkov z 11. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : 7.11.2017, Banská Bystrica. - Banská Bystrica : Belianum, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2017. ISBN 978-80-557-1355-7, s. [1-7] online. APVV-15-0322.
  článok

  článok

 8. BAŽÓ, Ladislav - ŠUTEROVÁ, Viola. Influence of internal factors on the growth of gazelles in selected service sectors in Slovakia. In Enterprise and competitive environment. Annual international conference. Enterprise and competitive environment : conference proceedings : 20th annual international conference : march 9-10, 2017, Mendel University in Brno, Czech Republic. - Brno : Mendel University in Brno, 2017. ISBN 978-80-7509-499-5, pp. 58-67 online. VEGA 1/0205/14.
  článok

  článok

 9. Boom české ekonomiky : anomálie, nebo trvalý trend? Publikace č. 24/2016. Editor: Martin Slaný. 1. vydání. Praha : Institut Václava Klause, 2016. 126 s. ISBN 978-80-7542-011-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. KANG, Hyunsoo. Agricultural exports and economic growth: empirical evidence from the major rice exporting countries. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2015. ISSN 0139-570X, 2015, vol. 61, no. 2, p. 81-87.
  článok

  článok