Number of the records: 1  

Nároky zamestnancov z pracovnoprávnych vzťahov pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa a podmienky nároku na dávku garančného poistenia

 1. Title Nároky zamestnancov z pracovnoprávnych vzťahov pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa a podmienky nároku na dávku garančného poistenia
  Author infoJolana Strýčková
  Author Strýčková Jolana
  Source document Personálny a mzdový poradca podnikateľa. Č. 1 (2010), s. 127-134. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2010. ISSN 1335-1508
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 349.2 - Pracovné právo
  Keywords právo pracovné * povinnosti zamestnávateľov * práva pracovníkov * insolventnosť * poistenie garančné * legislatíva
  AnnotationObdobie hospodárskej krízy a finančné problémy zamestnávateľov. Neplatenie preddavkov na daň, sociálneho a zdravotného poistenia, meškanie s výplatou miezd. Práva a povinnosti zamestnávateľa podľa Zákonníka práce. Garančné poistenie. Platobná neschopnosť zamestnávateľa. Podmienky nároku na dávku garančného poistenia. Výška dávky garančného poistenia. Povinnosti pri poskytovaní dávky garančného poistenia. Vznik nároku na dávku garančného poistenia a jej výplatu.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2010: 1-7

Number of the records: 1