Number of the records: 1  

Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti

 1. Title Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti
  Author infoMilan Šikula a kolektív, recenzenti: Martin Potůček, Juraj Sipko
  Author Šikula Milan Ekonomický ústav SAV v Bratislave
  Another authors Potůček Martin (Recenzent)
  Sipko Juraj (Recenzent)
  Issue dataBratislava : Veda , 2010. - 695 s. [33 AH]
  ISBN978-80-7144-179-3 (EÚ SAV) , 978-80-224-1151-6 (VEDA)
  NoteVypracované v rámci projektu Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti schváleného vládou SR uz. č. 906 z 25. októbra 2006 pracovníkmi Ekonomického ústavu SAV, Prognostického ústavu SAV, Ústavu politických vied SAV, Ústavu štátu a práva SAV, Ekonomicke univerzity v Bratislave, Filozofickej fakulty UK v Bratislave a ďalšími expertami (119 autorov). - Bibliogr. odkazy. Resumé.
  Other Interrelated Works Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti / Bratislava : Ekonomický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2008 ; Šikula Milan ; Bracjun Anatolij ; Hofreiter Miloš ; Horvátová Eva ; Nemec Marián ; Ochotnický Pavol ; Laluha Ivan ; Lábaj Martin ; Michalová Valéria ; Rumpelová Daniela ; Buček Milan ; Černěnko Tomáš ; Hamalová Marta ; Ivaničková Alžbeta ; Mišúnová Ema ; Pástor Rudolf ; Pirmanová Stanislava ; Rehák Štefan ; Šipikal Miroslav ; Tvrdoň Jozef ; Vlčková Viera ; Žárska Elena ; Potůček Martin ; Uhrík Jozef
  Document kindmonographs
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 338.27 - Hospodárske prognózy
  Keywords prognózy dlhodobé * vývoj hospodársky * vývoj spoločenský * stratégia hospodárska * vývoj politický * poriadok právny * systémy politické * kvalita života * globalizácia * rozvoj trvalo udržateľný * poľnohospodárstvo * lesníctvo * hospodárstvo odpadové * doprava * energetika * rozvoj regionálny * rozvoj územný * Slovensko
  DatabaseBOOKS
  Copy count3, currently available 2, at library only 1
  References (5) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  Call number845004, 845284, 850183
  No. of Archival CopyE10 01055-001, kópia titul. strany

  File nameSizeTyp prístupu
  PDF fulltext5 MBverejne dostupné
  Call numberLocationSublocationInfo
  845004SEKVšeobecná študovňaIn-Library Use Only
  845284SEKSklad knižničného fonduavailaible
  850183SEKSklad knižničného fonduavailaible

Number of the records: 1