Number of the records: 1  

Information security management

 1. Title Information security management
  Author infoMagdaléna Cárachová
  Author Cárachová Magdaléna EUBFHIKAI - Katedra aplikovanej informatiky FHI
  Source document Internet, competitiveness and organisational security in knowledge society : XI. annual international conference : Zlín, 24th - 25th march 2009 : proceedings. S. [1-4]. - Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2009. ISBN 978-80-7318-828-3
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 007 - Kybernetika. Systémová veda
  Keywords technológie informačné * systémy informačné * bezpečnosť informačná * riadenie
  AnnotationRiadenie informačnej bezpečnosti. Následky zlyhania informačnej bezpečnosti. Analýza rizík. Oblasti bezpečnosti - program bezpečnosti, bezpečnosť infraštruktúry, riadenie bezpečnosti IT, riadenie kontinuity, ochrana základnej infraštruktúry. Identity management.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE09 00978-003, originál dokumentu

Number of the records: 1