Number of the records: 1  

Cudzie jazyky v premenách času VIII

 1. Title Cudzie jazyky v premenách času VIII [elektronický zdroj] : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. november 2017, [Bratislava]
  Parallel titleForeign Languages in Changing Times VIII : Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference
  Author infozostavovateľ/editor: Roman Kvapil, recenzenti: Helena Šajgalíková ... [et al.]
  Another authors Kvapil Roman (Compiler) EUBFAJKRS - Katedra románskych a slovanských jazykov FAJ
  Šajgalíková Helena (Recenzent) EUBFAJKAJ - Katedra anglického jazyka FAJ
  Spišiaková Mária (Recenzent) EUBFAJKRS - Katedra románskych a slovanských jazykov FAJ
  Event/Corporation Cudzie jazyky v premenách času . Medzinárodná vedecká konferencia , 8. , Bratislava, Slovensko , 10.11.2017
  Ekonomická univerzita v Bratislave . Fakulta aplikovaných jazykov , (Bratislava, Slovensko)
  Issue dataBratislava : Vydavateľstvo EKONÓM , 2018. - CD-ROM [627 s., 32 AH]
  Issue1. vydanie
  ISBN978-80-225-4492-4
  Extended TitleCudzie jazyky v premenách času 8
  Document kindelektronické dokumenty (listy, články, knihy, zborníky)
  LanguageSlovak, English
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 8 - Jazykoveda. Filológia. Literatúra
  Keywords jazyky cudzie * jazykoveda * didaktika * pedagogika * komunikácia interkultúrna * preklady
  Public work categoryEditorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  Copy count2, currently available 1, at library only 1
  References (33) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  Call number902744, 902745
  No. of Archival CopyE18 00198-001, online

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF6.8 MBz IP adresy EU po prihlásení
  electonic book

  electonic book

  Call numberLocationSublocationInfo
  902744SEKVšeobecná študovňaIn-Library Use Only
  902745SEKSklad knižničného fonduavailaible