Number of the records: 1  

Využitie nástrojov daňovej politiky na podporu výskumu a vývoja v podnikateľskom sektore

 1. Title Využitie nástrojov daňovej politiky na podporu výskumu a vývoja v podnikateľskom sektore
  Author infoDenisa Ihnatišinová
  Author Ihnatišinová Denisa EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Source document Nové výzvy v oblasti verejných financií 2019 : zborník vedeckých statí. S. 1-13 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019 / Kušnírová Jana ; Belanová Katarína ; al Absi Marwan ; Roková Elena ; Boór Matej. ISBN 978-80-225-4596-9
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords výskum * vývoj * financie * financovanie * dane * odpočet dane * politika daňová * stimuly ekonomické * podpora štátna * inovácia * podnikanie * podnikatelia * Slovensko * Európska únia
  AnnotationTeoretické vymedzenie podstaty a významu výskumu a vývoja. Súčasný stav financovania a podpory výskumu a vývoja podnikateľského sektora doma a v zahraničí. Hodnotenie využitia daňovej politiky na podporu výskumu a vývoja na Slovensku. Využitie superodpočtu výdavkov na VaV na Slovensku (2015-2021).
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00029-008, originál dokumentu