Number of the records: 1  

Dokumentačná povinnosť o transferovom oceňovaní

 1. Title Dokumentačná povinnosť o transferovom oceňovaní . 1
  Author infoDana Slivková
  Author Slivková Dana
  Source document Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. Roč. 24, č. 6 (2019), s. 58-62. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1335-7034
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords daňovníci * oceňovanie transferové * dokumentácia účtovná * obdobie zdaňovacie
  AnnotationRozsah a obsah dokumentačnej povinnosti o transferovom oceňovaní podľa aktuálneho legislatívneho rámca platného pre zdaňovacie obdobie začínajúce po 31. decembri 2017 v kontexte zmien prijatých v decembri roku 2018. Ilustračné príklady.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2019: 6