Number of the records: 1  

Výkonnosť ekonomiky a ekonomický rast - teoretické východiská a aplikácia v podmienkach SR

 1. Title Výkonnosť ekonomiky a ekonomický rast - teoretické východiská a aplikácia v podmienkach SR
  TranslationEconomy performance and economic growth - theoretical scope and application in conditions of Slovak Republic
  Author infoJanka Grofčíková
  Author Grofčíková Janka
  Source document Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Roč. 5, č. 1 (2008), s. 52-65. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2008. ISSN 1336-8818
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.3 - Dynamika národného hospodárstva. Ekonomický pohyb
  Keywords výkonnosť ekonomiky * rast hospodársky * ukazovatele makroekonomické * produkt domáci hrubý * nezamestnanosť * inflácia * teórie ekonomické * Slovensko
  AnnotationMakroekonomické ukazovatele výkonnosti ekonomiky - hrubý domáci produkt, miera nezamestnanosti a inflácia. Teoretické východiská výkonnosti ekonomiky. Charakteristika ekonomického rastu podľa S. Kuznetsa. Výkonnosť ekonomiky a ekonomický rast - aplikácia v podmienkach Slovenskej republiky. Vývoj a štruktúra HDP (1993-2007). Vývoj nezamestnanosti a miery inflácie (1993-2007).
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2008: 1-2