Number of the records: 1  

Analýza kvality jazykovej a komunikatívnej kompetentnosti študentov Ekonomickej univerzity na predmete anglický odborný jazyk - 2. cudzí jazyk

 1. Title Analýza kvality jazykovej a komunikatívnej kompetentnosti študentov Ekonomickej univerzity na predmete anglický odborný jazyk - 2. cudzí jazyk
  Author infoZuzana Ondrejová
  Author Ondrejová Zuzana EUBFAJKAJ - Katedra anglického jazyka FAJ
  Source document Cudzie jazyky v premenách času II : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 20. októbra 2011 [v Bratislave]. S. 217-222. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3454-3
  Issue dataTab.
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 8 - Jazykoveda. Filológia. Literatúra
  Keywords vzdelávanie vysokoškolské * jazyk odborný * analýzy * angličtina * jazyky cudzie
  AnnotationÚroveň pripravenosti študentov z hľadiska zvládnutia jazykovej a komunikatívnej kompetentnosti na predmete anglický odborný jazyk - druhý cudzí jazyk. Analýza chybovosti písomných prác študentov. Cieľovou skupinou boli študenti 1. a 2. ročníka Obchodnej a Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE12 00798-030, originál dokumentu