Number of the records: 1  

Využitie dialogickej metódy hrania rolí vo výučbe odborného anglického na Ekonomickej univerzite v Bratislave

 1. Title Využitie dialogickej metódy hrania rolí vo výučbe odborného anglického na Ekonomickej univerzite v Bratislave
  TranslationUse of role playing at ESP instruction at the University of Economics in Bratislava
  Author infoZuzana Ondrejová
  Author Ondrejová Zuzana EUBFAJKAJ - Katedra anglického jazyka FAJ
  Source document FORLANG : cudzie jazyky v akademickom prostredí : periodický zborník vedeckých príspevkov vydaný pri príležitosti 60. výročia založenia Technickej univerzity v Košiciach a Katedry jazykov. S. 111-116. - Košice : Katedra jazykov Technickej univerzity v Košiciach, 2012. ISBN 978-80-553-0982-8. ISSN 1338-5496
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 378 - Vysoké školstvo. Vedecká výučba
  Keywords vzdelávanie vysokoškolské * jazyk odborný * jazyky cudzie * angličtina * ekonómia * komunikácia
  AnnotationVyužívanie dialogickej metódy hrania rolí vo výučbe odborného anglického jazyka na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Pedagogické skúsenosti autorky. Cieľová skupina - študenti Obchodnej fakulty a Národohospodárskej fakulty, ktorých jazyková kompetentnosť je na úrovni B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE12 01046-003, originál dokumentu