Number of the records: 1  

Informácia - pridaná hodnota destinačného manažmentu v hl. meste SR Bratislava

 1. Title Informácia - pridaná hodnota destinačného manažmentu v hl. meste SR Bratislava
  Parallel titleInformation - added value of destination management in the capital of the Slovak republic Bratislava
  Author infoĽudmila Novacká
  Author Novacká Ľudmila EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  Source document Výzvy a perspektívy cestovného ruchu v Slovenskej republike : [zborník príspevkov] : vedecká online konferencia poriadaná ako sprievodné podujatie Týždňa vedy na Slovensku : v Bratislave, dňa 28. 11. 2012. S. 107-114. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3534-2
  Issue dataGraf, obr., tab.
  NoteČlánok je výstupom projektu 1477. - Res. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 338.48 - Cestovný ruch. Politika cestovného ruchu
  Keywords ruch cestovný mestský * kancelárie turistické informačné * služby doplnkové * manažment produktový
  AnnotationInformácia ako nevyhnutný nástroj prijatia rozhodovacích procesov v destinačnom manažmente cestovného ruchu. Význam vyhodnocovania informácií aplikovateľných v manažmente tvorby ponuky v destinácii.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE12 01879-010, originál dokumentu