Number of the records: 1  

Hlavné tendencie rastu a štruktúrnych zmien slovenskej ekonomiky po vstupe do Európskej únie

 1. Title Hlavné tendencie rastu a štruktúrnych zmien slovenskej ekonomiky po vstupe do Európskej únie : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu VEGA 1/2551/05 : doba riešenia projektu od 01/2005 do 12/2007
  Author infovedúci projektu Pavol Vincúr
  Author Vincúr Pavol
  Co-authors Morvay Karol EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Fifeková Elena EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Moravčík Alexander EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Sekerešová Gabriela EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Fliegová Jana EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Havettová Miroslava EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Mikulec Vladimír EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Rumpelová Daniela EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Luchava Ján EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Lábaj Martin EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Issue dataBratislava, 2008. - [4 s.]
  NoteVEGA 1/2551/05.
  Document kindsprávy výskumné
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.3 - Dynamika národného hospodárstva. Ekonomický pohyb
  Keywords rast hospodársky * zmeny štruktúrne * Slovensko * Európska únia * výkonnosť ekonomiky * konkurencieschopnosť * konvergencia
  Public work categoryReports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE08 01960-001, kópia plného textu