Number of the records: 1  

Kreativita v ekonomike

 1. Title Kreativita v ekonomike
  Author infoMartin Alexy
  Author Alexy Martin EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Source document Financie a riziko 2014 : zborník príspevkov zo XVI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : 24. - 25. november 2014, Bratislava, Slovensko : časť 2. S. 1-5 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014 / Niňaj Marek ; Záhumenská Miroslava ; Alexy Martin ; Beličková Kornélia ; Financie a riziko 2014 Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-3992-0
  Issue dataTab.
  NoteAPVV-0101-10. - Res. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 338.45 - Priemysel. Ekonomika priemyslu
  Keywords ekonomika kreatívna * priemysel kreatívny * inovácia * kapitál ľudský * kultúra * meranie * kreativita * indexy
  AnnotationKreatívna ekonomika sa dotýka postavenia inovácií v ekonomickom rozvoji. Tieto vedú k zmene ekonomickej výkonnosti, sú zdrojom ekonomického rastu. Európska únia rozvinula viaceré spôsoby merania inovatívnosti ako súčasť Lisabonskej stratégie.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE14 01831-002, originál dokumentu

Number of the records: 1