Number of the records: 1  

Verbonominálne kolokačné spojenia vo výučbe odbornej angličtiny

 1. Title Verbonominálne kolokačné spojenia vo výučbe odbornej angličtiny
  Author infoZuzana Ondrejová
  Author Ondrejová Zuzana EUBFAJKAJ - Katedra anglického jazyka FAJ
  Source document Cudzie jazyky v premenách času 5. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 6. novembra 2014 [v Bratislave]. S. 145-149 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015 / Breveníková Daniela ; Kvapil Roman ; Povchanič Štefan ; Breveníková Daniela ; Cudzie jazyky v premenách času Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-4132-9
  Issue dataTab.
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 8 - Jazykoveda. Filológia. Literatúra
  Keywords jazyky cudzie * jazyk odborný * angličtina * vzdelávanie
  AnnotationZakomponovanie kolokácií do výučby anglického odborného jazyka. Verbonominálne spojenia, ktoré sú v maximálnej miere využívané v komunikácii v odbornom anglickom jazyku. Príklady cvičení na osvojovanie si verbonominálnych spojení (resp. kolokačných, multiverbizačných spojení).
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE15 01119-006, originál dokumentu

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti268.8 KBz IP adresy SEK po prihlásení