Number of the records: 1  

Váha parametru Topsis techniky a jeho vplyv na hodnotenie obcí v Slovenskej republike

 1. Title Váha parametru Topsis techniky a jeho vplyv na hodnotenie obcí v Slovenskej republike
  TranslationWeight of Topsis technique parameter and its impact on assessment of municipalities in Slovak Republic
  Author infoRoman Vavrek
  Author Vavrek Roman
  Source document Scientific papers of the University of Pardubice, Series D. Č. 39 (2017), s. 236-246. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2017. ISSN 1804-8048
  NotePopis urobený: 2.5. 2017. - Res. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  Keywords pravidlá rozpočtové * Slovensko * obce * správa verejná * hospodárenie finančné * zadlženosť * modely ekonomicko-matematické
  AnnotationAktuálny vývoj vyžaduje od verejných inštitúcií riešiť mnoho výziev vrátane demografických zmien, zamestnanosti, mobility či bezpečnosti. Subjekty verejnej správy preto stoja pred výzvou zaistiť kvalitu na čo najvyššej úrovni pri efektívnom využívaní dostupných finančných prostriedkov. Zákonná úprava Slovenskej republiky hospodárenie obcí sleduje len základe ich zadlženosti. Mimo tejto legislatívy (Zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy), ktorú vo všeobecnosti považujú za súčasť jedného z faktorov regionálnej konkurencieschopnosti, neexistuje právny rámec, ktorý by komplexne hodnotil hospodárenie a efektívnosť hospodárenia obcí v Slovenskej republike. Alternatíva k aktuálne platnému legislatívnemu hodnoteniu obcí vo forme multikritériálneho hodnotenia použitím TOPSIS techniky, t.j. nástroja pre komplexné hodnotenie hospodárenia obcí v Slovenskej republike, resp. nástroja na komparáciu ich hospodárenia.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2017: 39

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF322.4 KBz IP adresy SEK po prihlásení