Number of the records: 1  

Inštitút zodpovednej osoby podľa nového nariadenia o ochrane údajov

 1. Title Inštitút zodpovednej osoby podľa nového nariadenia o ochrane údajov
  Author infoTatiana Mičudová
  Author Mičudová Tatiana
  Source document Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Roč. 11, č. 2 (2018), s. 8-11. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-7523
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords ochrana údajov osobných * Európsky parlament * Európska rada * smernice * osoby fyzické
  AnnotationInštitút zodpovednej osoby podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2018: 2

Number of the records: 1