Number of the records: 1  

Nahradí lidi automatizace?

 1. Title Nahradí lidi automatizace?
  Author infoBohumír Kotora
  Author Kotora Bohumír
  Source document Logistika. Roč. 24, č. 6 (2018), s. 34-37. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1211-0957
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageCzech
  Country of EditionCzech Republic
  Keywords automatizácia výroby * automatizácia práce * robotizácia * roboty * sily pracovné * kvalifikácia * vzdelávanie * logistika
  AnnotationNedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na trhu. Riešenie v automatizácii a robotizácii výroby. Inovatívny prístup v nábore pracovníkov. Automatizácia a nové pracovné miesta. Reštrukturalizácia vzdelávania. Technológie verzus ľudský potenciál. Súčinnosť ľudí s inteligentnými logistickými systémami.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2018: 6