Number of the records: 1  

Návrh implementácie stratégie USZP v podniku MSM Holding, s.r.o. v kontexte Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť

 1. Title Návrh implementácie stratégie USZP v podniku MSM Holding, s.r.o. v kontexte Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť
  TranslationProposal to Implement the SCSR Strategy at MSM Holding, Ltd. in the Context of the National Prize of the SR for Social Responsibility
  Author infoVeronika Antolová
  Author Antolová Veronika
  Co-authors Baláž Michal
  Sakál Peter
  Source document Výkonnosť podniku : vedecký časopis Výskumného ústavu ekonomiky a manažmentu. Roč. 8, č. 1 (2018), s. 6-16. - Poprad : Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu v Poprade, 2018. ISSN 1338-435X
  NotePopis urobený: 28.8.2018
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords podnikanie zodpovedné * zodpovednosť spoločenská * stratégia podnikateľská * stratégia podniková * modely ekonomicko-matematické
  AnnotationModelovanie implementovania stratégie USZP v podniku MSM Holding, s.r.o. na základe dostupných informácií priamo z prostredia podniku tak, aby bol podnik vedený k ďalšiemu rozvoju, aby bola upevňovaná jeho stabilita na trhu a zároveň ctil posolstvo spoločensky zodpovedného podnikania.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2018: 1

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF792.6 KBz IP adresy SEK po prihlásení