Number of the records: 1  

Der Unterricht des Faches Akademische Sprache in Verbindung mit der germanistischen Linguistik

 1. Title Der Unterricht des Faches Akademische Sprache in Verbindung mit der germanistischen Linguistik
  TranslationVýučba predmetu Akademický jazyk v spojení s germanistickou lingvistikou
  Author infoChristian Ahlrep
  Author Ahlrep Christian EUBFAJKJT - Katedra jazykovedy a translatológie FAJ
  Source document Didaktische Strategien im Fremdsprachenunterricht. S. 71-78. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018 / Seresová Katarína ; Zavrl Irena ; Štefančík Radoslav. ISBN 978-3-339-10292-8
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageGerman
  Country of EditionGermany
  Keywords jazyky cudzie * nemčina * jazyk odborný * vyučovanie * výučba vedecká * školy vysoké * jazykoveda
  AnnotationAkademické písanie je dôležitým predmetom a súčasťou mnohých univerzitných učebných osnov v Nemecku. Profesijná úroveň akademického písania v nemčine vyžaduje rozsiahle zručnosti gramatických a frázových slovies, ale aj pracovné štandardy v akademickej oblasti vo všeobecnosti. Preto je predmet tiež súčasťou učebných osnov na Fakulte aplikovaných jazykov na Ekonomickej univerzite v Bratislave.
  Public work categoryScientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00502-006, online

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF475.8 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1