Number of the records: 1  

Reflexionen der Praxis über den Unterricht im Übersetzungsseminar

 1. Title Reflexionen der Praxis über den Unterricht im Übersetzungsseminar
  TranslationReflexie praxe vo výučbe prekladového seminára
  Author infoDominika Fifiková
  Author Fifiková Dominika EUBFAJKJT - Katedra jazykovedy a translatológie FAJ
  Source document Didaktische Strategien im Fremdsprachenunterricht. S. 165-177. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018 / Seresová Katarína ; Zavrl Irena ; Štefančík Radoslav. ISBN 978-3-339-10292-8
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageGerman
  Country of EditionGermany
  Keywords didaktika * preklady * prekladateľstvo * jazyky cudzie * vyučovanie * prekladatelia * kompetencie * prax odborná
  AnnotationAktualizovaný obsah seminárov prekladov z cudzieho jazyka reflektujúci rastúce požiadavky kladené na prekladateľov. Pri každej metóde sú definované ciele, ktoré sa majú dosiahnuť. Danými metódami sú rozvíjané špecifické kompetencie, ktoré by mali charakterizovať profesionálny profil prekladateľa 21. storočia.
  Public work categoryScientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00502-013, online

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF456.2 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1