Number of the records: 1  

The Long-run Determinants of Consumption in the Euro Area: Is there a Role for Uncertainty

 1. Title The Long-run Determinants of Consumption in the Euro Area: Is there a Role for Uncertainty
  Author infoSilvo Dajcman
  Author Dajcman Silvo
  Source document Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. Roč. 66, č. 10 (2018), s. 969-986. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords eurozóna * spotreba domácností * príjmy obyvateľstva * analýza komparatívna * modely ekonomicko-matematické
  AnnotationAnalýza dlhodobého (kointegrovaného) vzťahu medzi reálnou spotrebou, reálnym disponibilným príjmom, reálnym čistým finančným bohatstvom, skutočným bohatstvom bývania a neistotou v budúcom príjme (neistotou príjmov) a mierou návratnosti akumulovaného finančného bohatstva (kapitálovou neistotou) na príklade 12 krajín eurozóny.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2018: 10