Number of the records: 1  

Diverse Approaches and Definitions of the Term Culture

 1. Title Diverse Approaches and Definitions of the Term Culture
  TranslationRozličné prístupy a definície pojmu kultúra
  Author infoMichaela Čiefová
  Author Čiefová Michaela EUBFMVKDV - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV
  Source document EDAMBA @ EUBA 2018 : Capacity and Resources for Sustainable Development: The Role of Economics, Business, Management and Related Disciplines : Proceedings of International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars, 17–19 April 2018, University of Economics in Bratislava, Slovak Republic. Pp. 84-90. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM (publishing house), 2018 / Wallner Jozef ; Adamcová Silvia ; Árendáš Peter ; EDAMBA @ EUBA 2018 International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. ISBN 978-80-225-4571-6
  Issue dataGrafy
  Noteregistrovaný: Web of Science
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords kultúra * kulturológia * definície * pojmy
  AnnotationPrehľad definícií a modelov týkajúcich sa pojmu kultúra a rozmanitosť aspektov, ktoré sa pri definíciách zdôrazňujú.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00946-010, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF708.1 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1