Number of the records: 1  

Pojem Súdny orgán v rámci prejudiciálneho konania pred Súdnym dvorom Európskej únie

 1. Title Pojem Súdny orgán v rámci prejudiciálneho konania pred Súdnym dvorom Európskej únie
  TranslationThe Concept of the „Court or Tribunal“ in the Preliminary Ruling Procedure Before the Court of Justice of the European Union
  Author infoDaniela Ježová
  Author Ježová Daniela
  Source document Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. Roč. 37, č. 2 (2018), s. 100-108. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. ISSN 1336-6912
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords Súdny dvor Európskej únie * konanie súdne občianske * pojmy * právo európske
  AnnotationKonanie o prejudiciálnej otázke je významné konanie v rámci práva európskej únie, ktorého cieľom je najmä dosiahnutie jednotného výkladu európskeho práva. Jediný oprávnený subjekt na začatie tohto konania je národný sudca, resp. súd. Pojem súd však nebýva taký jednoznačný a jeho interpretácia je uskutočňovaná Súdnym dvorom na základe jeho judikatúry. Výklad pojmu súd, resp. súdny orgán ako oprávnený na začatie prejudiciálneho konania pred Súdnym dvorom Európskej únie.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2018: 2

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF531.8 KBz IP adresy SEK po prihlásení