Number of the records: 1  

François Perroux a jeho originálna vízia ekonómie

 1. Title François Perroux a jeho originálna vízia ekonómie
  Parallel titleFrançois Perroux and His Original Economic Vision
  Author infoMagdaléna Přívarová
  Author Přívarová Magdaléna EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Source document Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. S. 295-302 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019 / Lisý Ján ; Darmo Ľubomír ; Sirakovová Eva ; Poláková Zdenka ; Šustr Martin. ISBN 978-80-225-4619-5
  NoteITMS 26240120032
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords ekonómia * teórie ekonomické * veda ekonomická * neoklasicizmus * kritika * hospodárstvo trhové * rozvoj hospodársky * vzťahy ekonomické
  AnnotationŤažiskové momenty diela F. Perrouxa, ktorý je považovaný za najväčšieho francúzskeho ekonóma 20. storočia. Kritika, ktorú Perroux adresuje ortodoxnej neoklasickej ekonómii, ako aj prezentácia jeho originálnej vízie širšie poňatej ekonomickej teórie, vychádzajúcej z holistického prístupu.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE19 00237-035, kópia plného textu