Number of the records: 1  

Aktuálnosť paktu stability a rastu v období globálnej finančnej krízy

 1. Title Aktuálnosť paktu stability a rastu v období globálnej finančnej krízy
  Author infoJán Lisý
  Author Lisý Ján EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Source document Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 5.-6. november 2009. s. [1-10]. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009. ISBN 978-80-225-2822-1
  Issue dataGraf, tab.
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 336.1/.5 - Verejné financie. Štátne financie. Rozpočty
  Keywords Európska únia * eurozóna * politika fiškálna * smernice * kríza finančná * recesia * deficit rozpočtový * dlhy * vláda
  AnnotationFiškálna politika v kontexte eurozóny a nových členských štátov, hlavne Slovenska a Českej republiky. Fiškálna politika bola obmedzená maastrichtskými kritériami a Paktom stability a rastu, ktorý platí pre členov eurozóny. Základné znaky Paktu stability a rastu (PSR). Úloha fiškálnej politiky v čase finančnej kríze a globálnej hospodárskej recesie. Teoretický pohľad na nástroje fiškálnej politiky a ich účinnosť. Rozpočtový deficit a vládny dlh – problém udržateľnosti, relevantné údaje pre nové členské krajiny. Kritický pohľad na PSR a príčiny jeho neúspechu.
  Public work categoryInvited reports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00114-031, originál dokumentu

Number of the records: 1