Number of the records: 1  

Mikro a malé podniky v období súčasnej globálnej krízy

 1. Title Mikro a malé podniky v období súčasnej globálnej krízy
  TranslationMicro and small enterprises in the period of present global crisis
  Author infoDenisa Gajdová
  Author Gajdová Denisa EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Source document Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 5.11.2009. S. [1-6]. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2851-1
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  Keywords podnikanie malé * podnikanie stredné * podnik malý * podnik stredný * živnostníci * kooperácia * partneri obchodní * legislatíva
  AnnotationDôležité miesto mikro a malých podnikov v ekonomike. Vývoj počtu živností v roku 2008 v Slovenskej republike. Kooperácia ako jedna z možných nástrojov prežitia a podnikania. Šesť základných foriem kooperácie. Legislatívny rámec malého a stredného podnikania. Iniciatíva Small business act pre Európu.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00187-022, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.