Number of the records: 1  

Meranie vplyvu kapitálovej štruktúry na trhovú hodnotu podniku

 1. Title Meranie vplyvu kapitálovej štruktúry na trhovú hodnotu podniku
  TranslationMeasuring the impact of capital structure on market value of corporation
  Author infoMichal Jaroš
  Author Jaroš Michal EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
  Source document Globalizácia finančných trhov a ich vplyv na medzinárodný finančný manažment. S. 26-30. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2930-3
  NoteVEGA 1/4585/07
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 658.14 - Financovanie. Tvorba kapitálu. Kapitalizácia. Obstarávanie kapitálu
  Keywords hodnota podniku * financie * aktíva * štruktúra kapitálová * rentabilita * sadzby úrokové * inflácia * modely
  AnnotationKapitálová štruktúra a hodnota spoločnosti. Variabilný syntetický model kapitálovej štruktúry. Premenné, ktoré vplývajú na proces rozhodovania o kapitálovej štruktúre.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00338-005, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.