Number of the records: 1  

Metodologické aspekty stanovenia hodnoty majetku podniku v konkurze

 1. Title Metodologické aspekty stanovenia hodnoty majetku podniku v konkurze
  Author infoJaroslava Hečková, Alexandra Chapčáková
  Author Hečková Jaroslava Prešovská univerzita v Prešove
  Co-authors Chapčáková Alexandra Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu
  Source document Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. Č. 2 (2009), s. 107-118. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2009. ISSN 1212-415X
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 658.15 - Finančné hospodárstvo v podniku
  Keywords konkurzy * reštrukturalizácia * hodnota podniku * úpravy právne * Slovensko
  AnnotationPrávne usporiadanie majetkových pomerov podniku v úpadku ako aj riešenie hroziaceho úpadku v podmienkach slovenského právneho poriadku upravuje zákon NR SR č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v plnom znení, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2006.
  DatabaseARTICLES
  References (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2009: 1-2

Number of the records: 1