Number of the records: 1  

Veda a výskum ako faktor inovačnej výkonnosti

 1. Title Veda a výskum ako faktor inovačnej výkonnosti
  TranslationResearch and development as the factor of the innovation performance
  Author infoPeter Fülöp
  Author Fülöp Peter EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Source document Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ : nové výzvy pre hospodársku politiku : [nekonferenčný recenzovaný zborník] : 30.11.2009. S. 58-73. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009. ISBN 978-80-225-2854-2
  Issue dataGrafy, tab.
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 001.891/.892 - Výskum. Vývoj
  Keywords veda * výskum * výdavky * Európska únia * financovanie vedy * financovanie výskumu * Slovensko * inovácia * indexy súhrnné
  AnnotationInovačná výkonnosť krajín EÚ, ich poradie, silné a slabé stránky. Analýza vplyvu vedy a výskumu na inovačnú výkonnosť a jej dôležitosť pri formovaní ekonomických štruktúr. Slovensko sa podľa inovačných charakteristík zaraďuje do poslednej skupiny, označovanej ako dobiehajúce krajiny. Možnosti zlepšenia pozície SR. Analýza vývoja výdavkov na vedu a výskum a krátkodobá prognóza.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00390-003, originál dokumentu

Number of the records: 1