Number of the records: 1  

Aplikácia viacrozmerných metód pri meraní chudoby

 1. Title Aplikácia viacrozmerných metód pri meraní chudoby
  TranslationApplication of Multidimensional Methods to Measure Poverty
  Author infoViera Labudová, Mária Vojtková, Bohdan Linda
  Author Labudová Viera EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI
  Co-authors Vojtková Mária EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI
  Linda Bohdan
  Source document E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis : ekonomie. Ekonomika a management. Marketing a obchod. Finance. Informační management. Roč. 13, č. 1 (2010), s. 6-22. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2010. ISSN 1212-3609
  Výstup z projektu VEGA 1/4586/07 Modelovanie sociálnej situácie obyvateľstva a domácností v Slovenskej republike a jej regionálne a medzinárodné porovnania
  NoteVEGA 1/4586/07. - Registrovaný: Web of Science
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 303 - Metódy spoločenských vied
  Keywords Slovensko * Česko * regióny * úroveň životná * skupiny sociálne * situácia finančná obyvateľstva * chudoba * ukazovatele rozdielové * analýza komparatívna
  AnnotationMeranie sociálno-priestorovej dimenzie chudoby. Definícia chudoby a regionálne rozdiely ukazovateľov chudoby. Hranica rizika a miera chudoby v Českej a Slovenskej republike. Dosiahnutá životná úroveň obyvateľstva. Hodnotenie krajov Slovenska a krajov v Českej republike pomocou komponentov súvisiacich s chudobou. Výsledky analýzy.
  Public work categoryADM
  Registered inWOS
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00503-001, kópia plného textu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2010: 1-4

  File nameSizeTyp prístupu
  PDF fulltext227.5 KBverejne dostupné
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.