Number of the records: 1  

História, súčasnosť a potenciálne oblasti simulačného modelovania a simulačnej optimalizácie

 1. Title História, súčasnosť a potenciálne oblasti simulačného modelovania a simulačnej optimalizácie
  TranslationHistory, current state and potential fields of development of simulation modeling and simulation optimization
  Author infoTomáš Domonkos
  Author Domonkos Tomáš EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
  Source document Ekonómia a proces poznávania : zborník vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Prešov, 16. november 2009. S. 68-73. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2009. ISBN 978-80-555-0141-3
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 519.87 - Matematické modely operačného výskumu
  Keywords simulácia * modely simulačné * modelovanie * optimalizácia * procesy podnikové * ekonómia * história * počítače
  AnnotationSimulačné modelovanie ako efektívny nástroj analýzy a optimalizácie najrôznejších procesov z reálneho života. Čo je simulácia. História, súčasnosť a potenciálne oblasti simulačného modelovania ako nástroja na optimalizáciu podnikových procesov.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00560-002, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.