Number of the records: 1  

Možnosti zvyšovania spoľahlivosti výukového interaktívneho kurzu a interaktívneho testu

 1. Title Možnosti zvyšovania spoľahlivosti výukového interaktívneho kurzu a interaktívneho testu
  Author infoĽubomír Turňa
  Author Turňa Ľubomír EUBFHIKAI - Katedra aplikovanej informatiky FHI
  Source document Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 11. marec 2010. S. [1-9]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2949-5
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 378 - Vysoké školstvo. Vedecká výučba
  Keywords kurzy * testy * študenti * vedomosti * štúdium vysokoškolské
  AnnotationÚskalia automatických elektronických interaktívnych kurzov. Potenciálna nutnosť zohľadnenia možného prejavu nemalej miery náhody pri ich realizácii.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00540-004, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.