Number of the records: 1  

Transakčné náklady a ich vplyv na exportnú diverzifikáciu krajiny v období finančnej krízy

 1. Title Transakčné náklady a ich vplyv na exportnú diverzifikáciu krajiny v období finančnej krízy
  TranslationTransaction costs and their impact on the export diversification of country in the period of financial crisis
  Author infoHeda Hansenová, Viktória Valachovičová
  Author Hansenová Heda EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF
  Co-authors Valachovičová Viktória EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF
  Source document Česká republika a Slovensko v mezinárodním obchodě a podnikání : vliv finanční krize na mezinárodní podnikání : sborník z 10. mezinárodní vědecké konference = proceedings from 10th international scientific conference : Praha, 29. dubna 2010. S. 37-42. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1583-0
  Výstup z projektu VEGA 1/0668/08 Priame a nepriame efekty priamych zahraničných investícií v strednej a východnej Európe a na Slovensku
  NoteVEGA 1/0668/08
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 657.47 - Náklady. Kalkulácie nákladov
  Keywords náklady transakčné * preprava * poistenie * dane * clá * balenie * ceny * obchod medzinárodný * zmluvy kúpne * zmluvy medzinárodné * kríza finančná
  AnnotationTransakčné náklady v systéme medzinárodného obchodu. Autori zaoberajúci sa teóriou transakčných nákladov. INCOTERMS 3000 - nástroj transakčného mechanizmu. Povinnosti zmluvných strán v rámci medzinárodného obchodu. Znižovanie niektorých druhov transakčných nákladov v období finančnej krízy.
  Public work categoryInvited reports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00678-020, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.