Number of the records: 1  

Hľadanie hodnôt trvalo udržateľného života - súčasť prípravy ekonómov

 1. Title Hľadanie hodnôt trvalo udržateľného života - súčasť prípravy ekonómov
  Author infoSoňa Kompoltová
  Author Kompoltová Soňa EUBFNHKPG - Katedra pedagogiky FNH
  Source documentSpoločensko-vedné poznanie v ekonomickom vzdelávaní : zborník príspevkov z medzinárodnej webovej konferencie, 15.3.2010 - 30.4.2010. [S. 1-4]. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Oddelenie aplikovaných spoločenských vied Katedry ekonómie, 2010. ISBN 978-80-7399-982-7
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 37 - Výchova. Vzdelávanie. Vyučovanie
  Keywords vzdelávanie * vyučovanie * výchova * ekonómia * predmety učebné * rozvoj trvalo udržateľný * environmentalistika * ochrana prostredia životného
  AnnotationHodnoty trvalo udržateľného spôsobu života. Smerovanie k trvalej udržateľnosti. Environmentálna výchova ako súčasť vzdelávania ekonómov. Obsahová analýza pedagogických dokumentov. Pohľad učiteľov na zaradenie environmentálnej výchovy do procesu vzdelávania.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01185-001, kópia plného textu

Number of the records: 1