Number of the records: 1  

Environmentálne aspekty rozvoja mikroregiónu "Horné Záhorie- Unín"

 1. Title Environmentálne aspekty rozvoja mikroregiónu "Horné Záhorie- Unín"
  TranslationEnvironmental aspects of development of microregion „Horné Záhorie – Unín“
  Author infoKatarína Pavličková, Jana Balážová
  Author Pavličková Katarína
  Co-authors Balážová Jana
  Source document Geografické informácie 13. Č. (2009), s. 157-162. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2009. ISBN 978-80-8094-637-1. ISSN 1337-9453
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 332.1 - Oblastné (regionálne) hospodárstvo. Priestorová ekonomika
  Keywords Slovensko * zdroje finančné * ruch cestovný * politika regionálna * mikroregióny
  AnnotationV poslednej dobe sú rozvojové programy vidieka zamerané na čiastkovú revitalizáciu prostredia na lokálnej úrovni (obce), na mikroregionálnej úrovni (mikroregióny), na regionálnej úrovni alebo národnej úrovni. Za najproblematickejšiu je pri tom potrebné považovať mikroregionálnu úroveň, ktorá je síce na Slovensku dobre rozvinutá, ale zároveň naráža na množstvo problémov vyplývajúcich z nejasného legislatívneho postavenia a tým vznikajúcich ťažkostí v oblasti získavania finančných možností. V praktickej rovine sa to javí ako brzda rozvoja. Mikroregióny vznikajú spontánne ako odraz spoločných prírodných, ľudských a historických charakteristík určitého výseku väčších regiónov. Príklad funkčného mikroregiónu regiónu „Horné Záhorie – Unín“, environmentálne aspekty jeho rozvoja.
  URL ftp://193.87.31.84/0135026/Geograficke_informacie_13_2009.pdf
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2009: