Number of the records: 1  

Celulárne automaty

 1. Title Celulárne automaty
  Parallel titleCellular automatons
  Author infoMarian Poláček
  Author Poláček Marian EUBOBFKIO - Katedra informatiky obchodných firiem OBF - zrušená
  Source document Aktuálne výzvy informačnej spoločnosti 2014 : zborník vedeckých statí. S. 28-33 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014 / Červenka Peter ; Hlavatý Ivan ; Pólya Attila ; Hlavatý Ivan. ISBN 978-80-225-4025-4
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 007 - Kybernetika. Systémová veda
  Keywords technológie informačné * technológie komunikačné * počítače * modelovanie
  AnnotationČo sú celulárne automaty. Druhy celulárnych automatov. Jednodimenziálny automat, von Neumannov celulárny automat, hra života, Coddov celulárny automat, celulárny automat CoDi, Langtonove slučky. Hra života podrobnejšie.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE14 01570-005, originál dokumentu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF288.7 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.